Ch' hanyu pinyin (Hànyǔ Pīnyīn) ch'est un système dé romanisation du kinoés mandarin, promu offichiellemint in 1979 pèr èl Chine, pis in 2008 pèr Taïwan.

  • ( chinoés simplifié : 漢語拼音 o chinoés classike : 汉语拼音 - wade : Han⁴-yü³ P'in¹-yin¹ - efeo : Han-yu P'in-yin )