Calvaire (Golgota)

Golgota o Calvoaire ch’est ch’liu douqu’Jésus-Crisse il o tè cruchifiè slon ches Évangiles dins l’Bibe.

Calvoaire à Guimiliau (Bertanne)